XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI

LẬP KẾ HOẠCH

 • là thị trường ưu tiên?
 • Làm thế nào để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường
 • Mức đầu tư
 • Đề xuất mức đầu tư
 • Xây dựng kế hoạch media tổng thể
 • Cam kết vị trí ưu tiên tương xứng
 • Trao đổi và thống nhất kế hoạch media tổng thể
 • Đề xuất bản Media chi tiết
 • Đặt chỗ
 • Đề xuất chương trình tài trợ chương trình
 • Đặt chỗ – giám sát – thực hiện
 • Đặt chỗ với vị trí ưu tiên, thời điểm hiệu quả và giảm giá cạnh tranh
 • Gửi tư liệu

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

 • Tư vấn chuẩn hoá hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty
 • Phân tích và đánh giá những điểm mạnh cốt lõi của Doanh nghiệp
 • Đề xuất ý tưởng truyền thông trong ngắn và dài hạn nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu.
 • Xây dựng định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông – Content  truyền thông( video, clip, game, chuyện..)
 • Đào tạo cho đội ngủ truyền thông marketing
 • Xây dựng các quy trình hướng dẫn, các bộ phận  các truyền thông.
 • Xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng ban của doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông về thương hiệu.
 • Xây dựng quy trình và quy chế phát ngôn, và cơ chế quản trị rủi ro về truyền thông
 

SẢN PHẨM KHÁC