TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC/ SÁNG TẠO Ý TƯỞNG

Mục tiêu

  • Định vị, nâng tầm thương hiệu, giúp xây dựng nhận thức và lan tỏa thương hiệu đến với công chúng và  khách hàng
  • Phát triển các nhóm khách hàng mục tiêu mới, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và thị phần.
  • Xây dựng niềm tự hào và sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, giữa nhân viên với lãnh đạo, khơi dậy sự đam mê và tâm huyết của đội ngũ.
  • Xây dựng quy trình chuẩn trong hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài, tạo dựng nền tảng cho hoạt động truyền thông và thương hiệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Tư vấn & xây dựng chiến lược Truyền thông cho khách hàng trên cơ sở

  • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
  • Thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông
  •  Hiệu quả từ các phương tiện truyền thông
  • Hiệu quả truyền thông của đối thủ cạnh tranh
  • Sự chấp nhận quảng cáo tại mỗi địa phương