GIỚI THIỆU ISAT

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Tầm nhìn: hướng đến và trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới; cung cấp sản phẩm dịch vụ tổng thể về truyền thôngmarketing
Giá trị cốt lõi: “Sáng tạo – Hiệu quả – Cam kết”
Đồng hành đi đến thành công, tạo dựng các thương hiệu mạnh và hiệu quả kinh doanh, trở thành thương hiệu được lựa chọn số 1 trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp Việt

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu

 • Định vị, nâng tầm thương hiệu, giúp xây dựng nhận thức và lan tỏa thương hiệu đến với công chúng và khách hàng
 • Phát triển các nhóm khách hàng mục tiêu mới, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và thị phần.
 • Xây dựng niềm tự hào và sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, giữa nhân viên với lãnh đạo, khơi dậy sự đam mê và tâm huyết của đội ngũ.
 • Xây dựng quy trình chuẩn trong hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài, tạo dựng nền tảng cho hoạt động truyền thông và thương hiệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Tư vấn cho khách hàng trên cơ sở

 • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
 • Thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông
 • Hiệu quả từ các phương tiện truyền thông
 • Hiệu quả truyền thông của đối thủ cạnh tranh
 • Sự chấp nhận quảng cáo tại mỗi địa phương

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI
Các hoạt động triển khai

 • Tư vấn chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty
 • Phân tích và đánh giá những điểm mạnh cốt lõi của Doanh nghiệp
 • Đề xuất ý tưởng truyền thông trong ngắn, dài hạn nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu.
 • Xây dựng định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông, nội dung truyền thông(video, clip, game,chuyện..)
 • Đào tạo và cung cấp đội ngũ truyền thông marketing
 • Xây dựng các quy trình hướng dẫn, các bộ phận các truyền thông, marekting.
 • Xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng trong hoạt động truyền thông về thương hiệu.
 • Xây dựng quy trình và quy chế phát ngôn, và cơ chế quản trị rủi ro về truyền thông