GIẢI QUYẾT TRỌN VẸN

Những vấn đề gốc gác nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

vấnđề#1

KHÔNG CÓ NGƯỜI LÀM CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ

vấnđề#2

KHÔNG ĐỦ KINH PHÍ TUYỂN NHÂN SỰ CÓ KINH NGHIỆM

vấnđề#3

KHÔNG DUY TRÌ ĐƯỢC NGÂN SÁCH THUÊ NGOÀI

Thiếu chuyên gia có kinh nghiệm về Marketing

Không thể tuyển dụng được đội ngũ thực thi

Không đủ chi phí cho việc làm thương hiệu

Không có kế hoạch kinh doanh lâu dài và tổng thể

Luôn chịu áp lực phải bán được hàng ngay để xoay vòng tiền

#1 Nghiên cứu thị trường

#2 Phân tích doanh nghiệp

#3 Mô tả chiến lược Marketing

#4 Mô tả chiến lược Marketing

#5 Xây dựng nhận diện thương hiệu

#6 Đóng gói sản phẩm

#7 Định giá cho sản phẩm

#8 Xây dựng quy trình dịch vụ khách hàng

#9 Xây dựng kênh phân phối bán hàng tổng thể cho doanh nghiệp

#10 Xây dựng các kênh truyền thông online và offline cho doanh nghiệp

#11 Chương trình xúc tiến bán hàng

#12 Chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới

#13 Chiến dịch quảng bá thương hiệu công ty

#14 Chiến dịch bán hàng

#15 Đo lường, báo cáo kết quả của hoạt động Marketing