Sản phẩm/Dịch vụ ISAT

Hoạt động với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp đến thành công”. Với đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực về truyền thông, tài chính, công nghệ…, Isat cam kết cung cấp những giải pháp chiến lược tổng thể, triển khai quản trị thương hiệu và Marketing hiệu quả.

Với đội ngũ chuyên gia toàn cầu, giàu kinh nghiệm và sáng tạo, cùng doanh nghiệp khảo sát chuyên sâu, tư vấn tận tình hoạch định chiến lược, xác định tầm nhìn và mục tiêu quả kinh doanh bền vững.

Xem chi tiết

Nhiều giải pháp triển khai và phương thức đo lường kết quả, cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông gia tăng doanh số, nâng tầm Thương hiệu…,

Xem chi tiết

Phác họa bức tranh toàn cảnh và số hóa về khách hàng của Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

Xem chi tiết

Triển khai các hoạt động truyền thông và Marketing trên nền tảng số, giúp ngắm chọn và bám đuổi chính xác khách hàng mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Xem chi tiết

Chương trình học được thiết kế tổng thể các lĩnh vực trong đào tạo: Kinh doanh, Marketing, Nhân sự, Vận hành, Quản lý, chuỗi cung ứng…, để giúp các học viên hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ hiệu quả.

Xem chi tiết

Không có người làm chiến lược tổng thể, không đủ nhân sự giỏi, không duy trì ngân sách lâu dài, không có công nghệ,…cho kế hoạch Marketing bài bản, hãy để iSAT giải quyết trọn vẹn bài toán đó cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Tạo dựng liên kết hệ sinh thái với mạng lưới truyền thông: Google, Facebook, Goldsun, Chisilon…, chúng tôi cung cấp, tư vấn và lựa chọn đầy đủ các kênh truyền thông online, offline hiệu quả và chính xác và tiết kiệm thời gian nhất.

Xem chi tiết

Hỗ trợ doanh nghiệp, phân tích, nghiên cứu thị trường, giúp Doanh nghiệp có cách nhìn tổng quan về thị trường sản phẩm, lựa chọn chiến lược phù hợp, tránh những quyết định sai lầm.

Xem chi tiết

Chúng tôi phối hợp với nhà tổ chức sự kiện uy tín hàng đầu hoạch định và tổ chức sự kiện – lấy uy tín – sáng tạo làm nền tảng để xây dựng và cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết